จุดกระจายถุงยางอนามัยในชุมชน
เลขบัตรประชาชน(ชื่อผู้ใช้MIS 13หลัก)*
รหัสหน่วยบริการที่รับผิดชอบ*
วันที่ติดตั้ง*
ปีงบประมาณ*  เช่น 2560
สถานที่
(ลากพิกัด) *
 

  สถานที่   Lat   Lng
สถานที่ ที่อยู่ตำบล อำเภอจังหวัด
พิกัด LatitudeLongitude
สถานที่ใกล้เคียง*                


ลำดับที่วันที่ติดตั้งสถานบริการสถานที่สถานที่ใกล้เคียงปีงบประมาณLatitudeLongitudeผู้เพิ่มข้อมูล 
1 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ณัฐถวดีคลินิกการแพทย์และการผดุงครรภ์ 2561 16.0539662 100.55226 ณัฐธยาน์ ทรัพย์เจริญ
2 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 2561 16.0390318 100.5950904 ณัฐธยาน์ ทรัพย์เจริญ
3 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 2561 16.0297281 100.5742627 ณัฐธยาน์ ทรัพย์เจริญ
4 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอดงเจริญ 2561 16.0213315 100.5347878 ณัฐธยาน์ ทรัพย์เจริญ
5 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ศูนย์การศึกษานอกระบบตำบลวังบงค์ 2561 16.0205472 100.5677266 ณัฐธยาน์ ทรัพย์เจริญ
6 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.สำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ร้านเบียบิวตี้ & สตูดิโอ สำนักขุนเณร 2561 16.0201503 100.5368491 ณัฐธยาน์ ทรัพย์เจริญ
7 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ไร่องุ่น 2561 15.9484967 100.7741812 สุธิศา โตพูล
8 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร บ้านหมู่ใหญ่บ้านหมู่ 6 2561 15.9525155 100.7898055 สุธิศา โตพูล
9 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สามแยกเข้าไร่องุ่น 2561 15.9678441 100.777969 สุธิศา โตพูล
10 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร วัดคลองทราย 2561 15.9851463 100.7749809 สุธิศา โตพูล
11 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ที่ทำการหมู่ 9 2561 16.00038 100.7457859 สุธิศา โตพูล
12 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร บ้าน อสม.หมู่3 2561 16.0113335 100.7426939 สุธิศา โตพูล
13 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 2561 15.9686958 100.7764944 สุธิศา โตพูล
14 09 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ร้านผุ้ใหญ่เจียว 2560 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
15 09 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ศูนย์ ม. 4 บ้านหนองสองห้อง 2561 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
16 09 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ม.9 บ้านชลอมยาว 2561 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
17 09 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 2561 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
18 09 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยร่วม ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 2560 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ
19 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ร้านค้า หมู่3 2561 15.9671652 100.5708127 นางสาวเปรมวดี เอี่ยมวิจารณ์
20 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร อบต.ห้วยพุก 2561 15.9984606 100.5688326 นางสาวเปรมวดี เอี่ยมวิจารณ์
21 01 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 2561 16.0315293 100.655796 กุลธารินท์ ปียะดา
22 01 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร บ้าน อสม. 2561 16.0336745 100.6548156 กุลธารินท์ ปียะดา
23 01 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด 2561 16.0338034 100.608032 กุลธารินท์ ปียะดา
24 01 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังงิ้วใต้ ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร อบต.วังงิ้วใต้ 2561 16.0294918 100.6308465 กุลธารินท์ ปียะดา
25 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 2561 16.0068773 100.594777 นางสาวเปรมวดี เอี่ยมวิจารณ์
26 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านไดลึกประชานุสรณ์ 2561 15.998513 100.590714 นางสาวเปรมวดี เอี่ยมวิจารณ์
27 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยพุก ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร วัดห้วยพุก 2561 15.9729684 100.5747777 นางสาวเปรมวดี เอี่ยมวิจารณ์
28 08 มี.ค. 2561 รพ.ทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ศาลเจ้าพ่อทับคล้อ 2561 16.168327248432508 100.5778254932435 นันทนา คำหอม
29 08 มี.ค. 2561 รพ.ทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.191154412115804 100.55493253895543 นันทนา คำหอม
30 08 มี.ค. 2561 รพ.ทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.173475117676382 100.57720542866821 นันทนา คำหอม
31 06 มี.ค. 2561 รพ.สต.สายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ศูนย์ ศสมช.หมู่11 บ้านบ่อทรายพัฒนา 2561 16.17932643743095 100.56449360363854 จีราภา ดิวรางกูร
32 01 มี.ค. 2561 รพ.สต.สายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายดงยาง 2561 16185849 100573071 จีราภา ดิวรางกูร
33 06 มี.ค. 2561 รพ.สต.ทะนง ต. อ. จ. 0 บุญสม เขบัว
34 21 ก.พ. 2561 รพ.สต.หนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร นาวสาวสกาวเดือน สาริกา 2561 16.3646463052571 100.55847287178 ไพรศาล อัดโดดดร
35 25 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ประจำหมู่ที่ 4 (ฝั่งหนองบัวคำ) 2561 16.129105 100.1248941 เพชรชนก แท่งทอง
36 16 ก.พ. 2561 รพ.สต.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.141598803642378 100.52936553955078 อากรณ์ กองฉลาด
37 16 ก.พ. 2561 รพ.สต.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร บ้าน อสม. 2561 16.14250571893185 100.53160518407822 อากรณ์ กองฉลาด
38 16 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร สนามกอล์ฟเขาทราย 2561 16.14217593203457 100.62978744506836 นางสาวกมลทิพย์ อินทศรี
39 16 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.148039873323288 100.61909079551697 นางสาวกมลทิพย์ อินทศรี
40 16 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.14984333526801 100.6298840045929 นางสาวกมลทิพย์ อินทศรี
41 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.ไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร - 2561 16.08418674286968 100.58307409286499 ดวงหทัย ศรีโนนยาง
42 12 ต.ค. 2560 รพ.สต.ไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วัดไดอีเผือก 2561 16.083176471747677 100.58758020401001 ดวงหทัย ศรีโนนยาง
43 01 พ.ย. 2560 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.2483498315266 100.601044652779 ธิดารัตน์ สุขประเสริฐ
44 01 พ.ย. 2560 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร อบต.เขาเจ็ดลูก 2561 16.2803284123898 100.598338111501 ธิดารัตน์ สุขประเสริฐ
45 07 ก.พ. 2561 รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี 2561 พีรพงศ์ ภูสด
46 15 ก.พ. 2561 รพ.สต.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.100659622563633 100.53833484649658 สมยศ ราชบังคับ
47 15 ก.พ. 2561 รพ.สต.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.125314845082727 100.54618835449219 สมยศ ราชบังคับ
48 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.ทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับหมัน 2561 16.212300 100.296118 สุนิสา ภู่ชัย
49 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.ทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร้านตัดผม 2561 16.201914 100.293373 สุนิสา ภู่ชัย
50 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.ทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 2561 16.219731 100.298561 สุนิสา ภู่ชัย
51 14 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงเรียนวัดเขารวก 2561 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
52 14 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช. ม.8 2561 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
53 14 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช. ม.7 2561 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
54 14 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช. ม.5 2561 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
55 14 ก.พ. 2561 รพ.สต.เขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช. ม.6 2561 ว่าที่รต.หญิงนภามาศ ใจผ่อง
56 13 ก.พ. 2561 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.266940333076736 100.5757462978363 สุกัญญา น้อยทอง
57 13 ก.พ. 2561 รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.26751709467548 100.52642583847046 สุกัญญา น้อยทอง
58 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สสมช. ม.10 2561 รพีพรรณ โสภา
59 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สสมช. ม.9 2561 รพีพรรณ โสภา
60 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 2561 รพีพรรณ โสภา
61 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร อบต.วังหลุม 2561 รพีพรรณ โสภา
62 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ใกล้ร้านตัดผม 2561 รพีพรรณ โสภา
63 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.วังหลุม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สสมช. หมู่1 2561 รพีพรรณ โสภา
64 12 ก.พ. 2561 รพ.สต.วังแดง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.224646736250733 100.6324052810669 นิตยา เมฆสันต์
65 12 ก.พ. 2561 รพ.สต.วังแดง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2561 16.228025614007823 100.62502384185791 นิตยา เมฆสันต์
66 25 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปะจำหมู่ที่ 3 ( อาคารเอนกประสงค์ ) 2561 16.133231666666667 100.10420500000001 เพชรชนก แท่งทอง
67 25 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปะจำหมู่ที่ 7 ( ศูนย์สาธารณสุขมลฐานชุมชน ) 2561 16.14596624 100.14839346 เพชรชนก แท่งทอง
68 25 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ประจำหมู่ที่ 6 (ศาลาประชาคม) 2561 16.162331700325012 100.06632506847382 เพชรชนก แท่งทอง
69 25 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ประจำหมู่ที่ 8 ( ศาลาประชาคม ม. 8 ) 2561 16.147181666666665 100.08174166666667 เพชรชนก แท่งทอง
70 25 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ประจำหมู่ที่ 1 ( บ้านนายก อบต.ห้วยแก้ว ) 2561 16.159890598179114 100.12118407692868 เพชรชนก แท่งทอง
71 25 ม.ค. 2561 รพ.สต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ประจำหมู่ที่ 2 รพ.สต.ห้วยแก้ว 2561 16.157111874363824 100.12068510836185 เพชรชนก แท่งทอง
72 03 เม.ย. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าไทร ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วัดหนองต้นพลวง ม.1 ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 2560 16.5664113 100.4998092 น.ส.กรรณิกา ชินละนาค
73 03 เม.ย. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าไทร ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 2560 16.5436916 100.5275597 น.ส.กรรณิกา ชินละนาค
74 03 เม.ย. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าไทร ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร อบต.หนองหญ้าไทร 2560 16.5524607 100.5123736 น.ส.กรรณิกา ชินละนาค
75 03 เม.ย. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าไทร ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วัดคลองทรายใต้ ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 2560 16.5450999 100.5075124 น.ส.กรรณิกา ชินละนาค
76 12 ม.ค. 2561 รพ.สต.หนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาไหล 2561 16.437155375083428 100.49021065235138 นายสำรวย เชยจันทร์
77 23 ม.ค. 2561 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วัดสากเหล็กเหนือ 2561 16.4900796655785 100.48894288875044 ศุภชัย วิศุภกาญจน์
78 23 ม.ค. 2561 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร อาคารชมรมชาวสากเหล็ก 2561 16.4895262164076 100.4816409945488 ศุภชัย วิศุภกาญจน์
79 23 ม.ค. 2561 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ตลาดสดศรีละออ 2561 16.48884550558347 100.47883244633408 ศุภชัย วิศุภกาญจน์
80 23 ม.ค. 2561 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 2561 16.49201579393316 100.48456192016602 ศุภชัย วิศุภกาญจน์
81 23 ม.ค. 2561 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงพยาบาลสากเหล็ก 2561 16.506664559973693 100.46803951263428 ศุภชัย วิศุภกาญจน์
82 23 ม.ค. 2561 รพ.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่8 2561 16.48799874739343 100.48900558430955 ศุภชัย วิศุภกาญจน์
83 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม ม.6 ตำบลคลองทราย 2561 16.5485713 100.5394119 ยศพัทธ์ ทวนทอง
84 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านพี่พรปวีย์ 2561 16.5656541 100.5500666 ยศพัทธ์ ทวนทอง
85 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม ม.4 ตำบลคลองทราย 2561 16.5657403 100.5417861 ยศพัทธ์ ทวนทอง
86 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม ม.3 ตำบลคลองทราย 2561 16.5443001 100.5616406 ยศพัทธ์ ทวนทอง
87 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม ม.2 ตำบลคลองทราย 2561 16.5417587 100.5713574 ยศพัทธ์ ทวนทอง
88 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร บ้านประธานอสม ตำบลคลองทราย 2561 16.5698493 100.556812 ยศพัทธ์ ทวนทอง
89 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 2561 16.2341264743019 100.127687091751 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
90 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่หมู่ 8 2561 16.2127122186681 100.176515582396 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
91 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่หมู่ 10 2561 16.228512322597 100.120498771593 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
92 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่หมู่ 7 2561 16.1795364433798 100.186643603638 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
93 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่หมู่ 5 2561 16.1936471327584 100.1537543567 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
94 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 2561 16.1935286463217 100.172899964648 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
95 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 2561 16.19744704072 100.13290946564 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
96 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 2561 16.1887479168146 100.150374773339 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
97 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร วัดบึงนาราง 2561 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
98 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร วัดบึงนาราง 2561 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
99 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยเกตุ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.ห้วยเกตุ 2561 16.276815 100.415341 แพรพลอย แก้วแกมเงิน
100 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.งิ้วราย 2561 16.26559 100.414206 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
101 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้านอสม. ม.8 2561 16.212485 100.433194 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
102 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้านอสม. ม.7 2561 16.241350 100.414259 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
103 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ม.6 2561 16.248183 100.412372 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
104 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ม.6 2561 16.248183 100.412372 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
105 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ม.5 2561 16.282976 100.418090 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
106 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ม.4 2561 16.190202 100.411921 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
107 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร้านค้า บ้าน อสม. ม.3 2561 16.198841 100.416637 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
108 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.งิ้วราย ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ม.2 2561 16.230225 100.416283 นายธวัชชัย ราชประสิทธิ์
109 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.5 2561 อัญชลี กามินี
110 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.11 2561 อัญชลี กามินี
111 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.4 2561 อัญชลี กามินี
112 01 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองพยอม ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เทศบาลตำบลหนองพยอม 2561 อัญชลี กามินี
113 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม.จันทณา สอาดเอี่ยม 2561 กัญจนา ราชประสิทธิ์
114 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.วังหว้า 2561 กัญจนา ราชประสิทธิ์
115 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.6 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
116 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. ชลธิชา นิ่มชัยพงศ์ ม.5 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
117 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. ประเสริฐ สุขพัฒน์ ม.4 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
118 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ม.3 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
119 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. วันนา คล้ายคลึง 45/1 ม.3 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
120 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิตร บ้าน อสม. สมบุญ หิรัญรัตน์ ม.2 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
121 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. หนึ่งฤทัย ชัยเวช ม.2 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
122 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. ลำใย ฤทธิ์เดช ม.1 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
123 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศสมช.ม.1 2561 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
124 19 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.ไผ่หลวง 2561 16.1735823 100.396892 นายพิพัฒน์ ทัดเที่ยง
125 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.หนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บ้าน อสม. ประเสริฐ สุจิตรา 2561 16.381980950102257 100.54164737462997 ไพรศาล อัดโดดดร
126 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.คลองสะแก ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร รพ.สต.บ้านคลองสะแกป่าหวาย 2561 16.44504791759026 100.44922113418579 ฉลองชัย จันทรกิตติโอภาส
127 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.ยางสามต้น ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 2561 16.33625286599942 100.56698620319366 ฤทัยรัตน์ ทะภูมินทร์
128 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.ยางสามต้น ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 2561 16.33625286599942 100.56698620319366 ฤทัยรัตน์ ทะภูมินทร์
129 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.หนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 2561 16.375333954758325 100.54369658231735 ไพรศาล อัดโดดดร
130 02 ม.ค. 2557 รพ.สต.คลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคูณ 2561 16.176145 100.373722 วรยศ ภูมิธรรมศิตติ์
131 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังสำโรง ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์ประชุมประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.วังสำโรง 2561 16.248179208708006 100.34021481871605 ปิติ ศรีสละ
132 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังสำโรง ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ม.1 ต.วังสำโรง 2561 16.23971731958914 100.30157089233398 ปิติ ศรีสละ
133 18 ม.ค. 2561 รพ.สต.วังสำโรง ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสำโรง 2561 16.233222585642963 100.30520260334015 ปิติ ศรีสละ
134 02 ม.ค. 2557 รพ.สต.คลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศาลากลางบ้าน ม.7 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561 ณัฐชา ทานะมัย
135 02 ม.ค. 2557 รพ.สต.คลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้านรองปลัด อบต. ม.2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561 ณัฐชา ทานะมัย
136 02 ม.ค. 2557 รพ.สต.คลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 2561 ณัฐชา ทานะมัย
137 08 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไทรโรงโขน ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ร้านขายของชำ 2561 พิชญ์ พิมพ์เมือง
138 07 ม.ค. 2561 รพ.สต.ไทรโรงโขน ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ศูนย์การเรียนชุมชม หมู่ 1 ตำบลไทรโรงโขน 2561 พิชญ์ พิมพ์เมือง
139 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 2561 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม
140 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ 2561 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม
141 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร บ้าน อสม. หมู่ที่ 1 2561 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม
142 30 มี.ค. 2560 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 2561 นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม
143 02 ต.ค. 2560 รพ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บ้านอสม. หมู่ 9 2561 16.41559073782224 100.54876327514648 พัชรมณฑ์ อินพุ่ม
144 02 ต.ค. 2560 รพ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 2561 16.39959709298155 100.56613326072693 พัชรมณฑ์ อินพุ่ม
145 02 ต.ค. 2560 รพ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บ้านอสม. หมู่ 14 2561 16.40819872913493 100.53891688585281 พัชรมณฑ์ อินพุ่ม
146 02 ต.ค. 2560 รพ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บ้านอสม. หมู่ 14 2561 16.406307585378737 100.53640365600586 พัชรมณฑ์ อินพุ่ม
147 02 ต.ค. 2560 รพ.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร บ้านอสม.หมู่ 1 2561 16.408484328839403 100.52599936723709 พัชรมณฑ์ อินพุ่ม
148 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร วัดบึงนาราง 2561 16.1889797436545 100.150514248208 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
149 02 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โรงพยาบาลบึงนาราง 2561 16.18829 100.12873 นางสาวสุทธิกานต์ คุ้มวงษ์
150 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านประธาน อสม.หมู่5 2560 16.557386588589093 100.08368164300919 รินทร์ลภัส ชัยกิตติศิลป์
151 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่2 2560 16.556234781335696 100.04922330379486 รินทร์ลภัส ชัยกิตติศิลป์
152 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1 2560 16.53825746919192 100.02888679504395 รินทร์ลภัส ชัยกิตติศิลป์
153 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่3 2560 16.561440998193085 100.02483129501343 รินทร์ลภัส ชัยกิตติศิลป์
154 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2561 16.463574065644746 100.09775251150131 พิเชษฐ อุ้ยตา
155 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2561 16.455113632620428 100.0887163643074 พิเชษฐ อุ้ยตา
156 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2561 16.52526759310524 100.05980900421639 พิเชษฐ อุ้ยตา
157 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2561 16.477859024734055 100.04319220208743 พิเชษฐ อุ้ยตา
158 12 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2561 16.479557079537937 100.05356927991409 พิเชษฐ อุ้ยตา
159 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 0 16.506201659484013 100.03721237182617 พิเชษฐ อุ้ยตา
160 19 ต.ค. 2560 รพ.สต.บึงบัว ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 2561 16.50466379323363 100.06084263324738 พิเชษฐ อุ้ยตา
161 28 ก.ย. 2560 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร รพสต.หนองหญ้าปล้อง 2560 16.55735059471662 100.04030227661133 รินทร์ลภัส ชัยกิตติศิลป์
162 03 ต.ค. 2559 รพ.สต.คลองทราย ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร รพ.สต.คลองทราย 2560 16.562546 100.549533 ยศพัทธ์ ทวนทอง
163 01 ธ.ค. 2559 รพ.สต.วังทับไทร ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร อบต.วังทับไทร 2560 16.468823933797456 100.55734634399414 กชกร พุทธา
164 01 ธ.ค. 2559 รพ.สต.วังทับไทร ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.วังทับไทร 2560 16.467576427786653 100.54121822118759 กชกร พุทธา
165 01 ม.ค. 2560 รพ.สต.วังทับไทร ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านตลุกหิน 2560 16.482777448521535 100.55668115615845 กชกร พุทธา
166 01 ก.ค. 2560 รพ.สต.สายคำโห้ ต.สายคำโห้ อ.เมือง จ.พิจิตร 2560 16.42275 100.49458 พิศเพลิน วิเชียรสรรค์
167 02 พ.ค. 2560 รพ.สต.สากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 2560 16.470287492468778 100.49031257629395 อภิญญา บัวชุม
168 01 ส.ค. 2560 รพ.สต.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 2560 16.098762940070777 100.54005146026611 สมยศ ราชบังคับ
169 01 ต.ค. 2559 รพ.สต.บ้านไร่ ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2560 16.0012445953334 100.360354443222 นิคม กล่อมดี
170 08 ก.ย. 2560 รพ.สต.โรงช้าง ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 2560 16.428165 100.287332 ชนิตรา คมขำหนัก
171 08 ก.ย. 2560 รพ.สต.ป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร วัดท่ามะไฟ 2560 16.48299 100.388607 ประสูตร เพ็ชรภูมิ
172 08 ก.ย. 2560 รพ.สต.ป่ามะคาบ ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร โรงเรียนบ้านคลองอุดม 2560 16.530024849786 100.374952944775 ประสูตร เพ็ชรภูมิ
173 06 ก.ย. 2560 รพ.สต.ดงป่าคำ ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร รพสต.ดงป่าคำ 2560 16.327763888384 100.385403335094 นางปรานอม บริบูรณ์โพธิรัตน์
174 06 ก.ย. 2560 รพ.สต.ย่านยาว ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร วัดวังกระดี่ทอง 2560 16.51215948986554 100.27315322309732 นายธาตรี สุวรรณปักษิณ
175 06 ก.ย. 2560 รพ.สต.ย่านยาว ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร วัดหาดมูลกระบือ 2560 16.53390880089835 100.2697481587529 นายธาตรี สุวรรณปักษิณ
176 06 ก.ย. 2560 รพ.สต.ย่านยาว ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร รพ.สต.ย่านยาว 2560 16.50386303059275 100.27170080691575 นายธาตรี สุวรรณปักษิณ
177 06 ก.ย. 2560 รพ.สต.ย่านยาว ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร วัดหงษ์ 2560 16.49612726566354 100.26964321732521 นายธาตรี สุวรรณปักษิณ
178 19 พ.ค. 2560 รพ.สต.ดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 2560 16.328760 100.362330 ศรีไพร สอนเขียว
179 19 พ.ค. 2560 รพ.สต.ดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 2560 16.346850 100.339860 ศรีไพร สอนเขียว
180 19 พ.ค. 2560 รพ.สต.ดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร - 2560 16.373570 100.329860 ศรีไพร สอนเขียว
181 26 ก.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยคต ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2560 16.12243926809667 100.38450319546018 เรขา ทองยิ้ม
182 05 ก.ค. 2560 รพ.สต.ภูมิ ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลภูมิ 2560 16.029078239546582 100.44874101877213 สมนึก ภู่ทอง
183 05 ก.ค. 2560 รพ.สต.ภูมิ ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ 2560 16.024154333914815 100.45003116130829 สมนึก ภู่ทอง
184 05 ก.ค. 2560 รพ.สต.ภูมิ ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2560 16.022303326439058 100.44651746749878 สมนึก ภู่ทอง
185 05 ก.ค. 2560 รพ.สต.ภูมิ ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2560 16.029691785762594 100.4574716091156 สมนึก ภู่ทอง
186 05 ก.ค. 2560 รพ.สต.ภูมิ ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร วัดบางลำภู 2560 16.03138289497262 100.43467819690704 สมนึก ภู่ทอง
187 04 ก.ค. 2560 รพ.สต.ปากทาง ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร บ้านผู้ใหญ่ หมู่ 9 2560 16.448410 100.354610 อักษร กล่อมจิตต์
188 04 ก.ค. 2560 รพ.สต.ปากทาง ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร 2560 16.474740 100.338710 อักษร กล่อมจิตต์
189 11 ม.ค. 2560 รพ.สต.ห้วยคต ต. อ. จ. 2560 6.122697836158743 100.38323008460952 ธนะนันท์ เอี่ยมจุ้ย
190 01 ก.ย. 2559 รพ.สต.ห้วยคต ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 2559 ธนะนันท์ เอี่ยมจุ้ย